'Na nuttataccia

 

Ha piutu a mezzafrstu tutta inttu!

parva ca gli diauru ?mpursona,

muntu da gli-?nfernu a lu-ddu-cna,

Jva sfascnnu tuttu du-ss-sottu!

 

M' prsu du sunt tra tant bttu,

'na campanella, accmu quandu sna

a mortu,i po ' , pu 'na mezzora bbona,

rii i fracssu du la ttta rottu.

 

Sessa-'ccsa che fria cu c' stata!

l'acqua du gli cannttu,dagli tttu,

ha pina i ha-'burrtu dalla uottu!

 

Mo gghiru i l'aria s'ha rassirinta!...

Oih Madal, hai 'ntsu che tai dittu?...

Rzzutu su, ca jamu pu ciammottu!

Angelo De Santis

indietro