“Ai Monti Lepini”

 

Agli amati monti Lepini, meta di spensierate “pasquette”, ai quali diedi l’addio (non proprio, per la verità, come quello di Renzo dei “Promessi Sposi”, essendomi trasferito ad appena un’ora di macchina, or sono cinque lustri), questi miei versi, con quel rimpianto causato non tanto dalla distanza che mi separa da essi, quanto dal fatto che, avendo ormai raggiunto una certa età, non mi è più possibile scalarli come facevo una volta.

 

 

LA MUNTAGNA

 

Che vòta cu nun vàu du prumùra,

vogli azziccà-’lla ponta la muntàgna

p’aggustàrmu Ciccànu dall’altùra.

’Ncìma a Siséenu, càgna tùttu càgna!

 

Da-’llocu, la vudùta ’nsu sparàgna:

da Colle-Lèu ’nsìnu a la Majùra,

da gli Fiànu ’nsineèndu all’Acqua Fàgna,

chésta cuntràda è tùtta ’na pittùra

 

cu t’arrucrìa gli còru i lu ciruèlla.

P’àgni staggionu sfòrgia ’nu mantégli,

i gli fiùmu ruspèrchia gli culùri.

 

Gli còlli, mìssi a pètali du fiùri,

stàu tutt’attornu a ’stu “tisòru” bbégli.

Méntru Cacùmu, fa da sintinèlla.

  Angelo De Santis

indietro