LU PISCHIETA

 

Ahi terra assùtta i roscia, màdru avara,

uattùta da gli solu i da gli véntu,

ando’  gli cuntadìnu, a sténtu a sténtu,

spartìsci cu lu uèsti l’èrua màra!

 

Tèrra piéna du sàssi, tu si appàra,

a gli mùssi scavàti du ’sta gèntu,

cu tu s’arrassumìglia, cu ’ntè gnèntu,

ippùru tu vò bbènu i ci si càra.

 

Mu dìssu Giammattìsta Ciccutégli:

-Gli Padratèrnu, ajéccu, su sbagliàu.

Pu custruì Ciccànu i fàrgli bbégli,

 

tòzzu tùtti ’sti sàssi, gli ammucchiàu,

féci muntàgni, còlli,… i po’  porègli,

’ssu préti addésta, ’mbhè, su lu scurdàu!

 

Angelo De Santis

indietro