In occasione del presepe GAM                                                                                     Ceccano, 14 dicembre 2002

                                             

NATALU SOTTU LU STELLU

 

            'Na stella dentru all' àluma ha vrillàtu,

            la si vìsta cu gli-occhi du gli còru.

            "Na voci "nternaméntu m'ha parlàtu

            du spurànzia, du carità i d'amoru.

 

            Doppu dumìla-ànni Cristu ha nàtu

            ancora pu chi sòffru, pu chi mòru,

            pu chiùnqua su sèntu scunzulàtu,

            pu chi trìbbula mmésu a 'gni duloru.

 

           Vè pùru tu, i va sottu lu stéllu

           a gli Brisèpi, entra i pòrta 'ndonu

           gli còru tèi a Crìstu Bambinégli!

 

           Daccìgli !! i nun circà paròlu bbéllu

           ma-accucìnatu i fa ginuflissionu,

           ca Issu sà!...i nun vò àtru du mègli.

(adiesse)

Angelo De Santis

indietro