Savera i gl’ can

 

Da poc’ tiemp era passat’

gl’ flagell’ della guéra,

Iuccitt’, ritornat’ a licenza

Decid da i a truà alla casa

gl’ compar’ Savera

Imbuccat’ na viozza a cap’ atterra

zumbat’ gl’ foss de la Funtana Rosa

azzecca pé nà traienna la salita

fin’ n’ cima all’ara degl’ cumpà Savera.

Era appena appizzat’ alla rimpianata,

ch’ nà bestia assai strana

se ce fec’ annaanz’ alla scunsidrata.

Na capoccia grossa che pareva che pareva ‘na vitella,

co’ n’ corp long i fin’ com’ a n’anguilla,

i pé zamp quattr’ pizzuc’ ,

da fa spaventà pur’ n’ gliup.

S’aucinava con far’ cattiv’ i prepotent’

Arringhienn’ i facenn’ vedè gl’ dent’.

Subbet appress’ c’ ne baston’ n man’

Gl’ cumpar’ Savera, pront’ ad abbravà alla fiera.

“ Patì, c’ agnimal’ è chiss’”?

esclamò Iuccitt’ tenen sempr’ d’occhie la belva fiss’.

“Cumpà! Ammì m’ par’ stran’.

N’ è mano tant’ ch’ stai luntan’,

i già nen  ricunusc’chiù n’ can’!”

“Tè da sapè, ca i nen so contrarie,

e’ pass’ gl’ allogg’i gl’ vestiarie,

beh…pè le magnà,

se le tè da i a truà, se vo’ campà !”

 

Gerardo Grande

indietro