GLI LETTU GROSSU

                                  Quandu vadu agli lettu i gli maritu ą scitu

                                  nun pozzu pił durmģ, gli sonnu puru a itu.

                                  Gli lettu, sulu allora, mu paru troppu grossu,

                                  mu giru, mu ruvotu i paci pił nun trovu.

                                  Mu piaci da stricujarmu a chellu zampu

                                  Cummu fussu l'erua dugli campu;

                                  la sera si nun facci 'sta tuccąta

                                  la passu nu co malu la nuttata.

 

                                  'Na vota cu a n 'albergu semu iti

                                  pł  pocu nun mu da 'nu colpu n 'pettu:

                                  dentru alla cambura, n 'ci steva gli lettu!

                                  Starimu unu du qua gl 'atru du lą

                                  (dui letti stritti stritti, dui lunzola, dui coperte)

                                  guardai maritumu i mu muttii a lagną:

                                  "A jeccu facci jornu...

                                   l'sai ca nun m 'addormu... "

 

                                   Passemmu la nuttata rusbigliati:

                                   Gli pedi, a punnucuni dagli lettu

                                   S'eranu 'ntantu begli cu gilati!

 

Mimma Spagnoli

 

indietro