Pu duspettu   

 

                               Ammni agli fossu hau natu

                               lu scocciapignatu.

                               Mmsu ci corru

                               'n pcu d'acqua trta

                               i tutta chella zozzaria

                               ca gli omu, pazzu,

                               ci-ha ruvuducatu.

 

 

 

                                Ammni agli fossu hau natu

                                lu scocciapignatu.

                                Mmsu ci corru

                                'n pcu d'acqua trta

                                i tutta chella zozzaria

                                ca gli omu, pazzu,

                                ci-ha ruvuducatu.

 

                                Ippuru, pu duspettu

                                esse hau natu.

                                Mmsu all 'erua

                                sola i bruugnosa

                                sta na viola a prufum l'aria.

 

                                Lu margaritu, sperze pu gli pratu

                                pi sfacciatellu

                                guardunu agli solu.

                                L'aria doci i la natura

                                cagna vesta agl' immernu:

                                primavera.

 

                                Sulu gli omu nun cagna

                                n vesta n ciruella

                                i seguita a fa dannu

                                i n'su nu cura.

                                'Ntantu, pu duspettu,

                                ogn 'annu runascunu

                                gli fiuri.

 

                      Mimma Spagnoli

indietro