Gerarde aglie spedale

 

         C' ditt male, iss

         ntruppate, na machina

         ferma aglie piazzale,

         e se ne ite dritte

         aglie spedale.

         Ne gliette cu le rote

         glie baldacchine 'mpruisate

         na fela de borse attacate,

         ne mucchie de gente

         attorne a s'ammalate reguardate.

         Dottore, portantine,

         'nfermiere grosse e picculine.

         Isse come sempre,

          essende Grande

          ditte: Mar

          dumane, du fettuccine,

          sughe i pecurine.

         Alla figlia oglie acete

         e na buttiglia de uine.

         A chellatra, cannuttiera,

         shampe, sapone, e na

         buccetta de profume

         chiglie bone.

         Glie primarie chiamate

          tutte a raccolta,

          ename da leua sta confusione,

          glie ascensore bluccate,

          le sedie tutte cupate,

          s scurte le gesse,

          cumprata la scagliola,

          ce gli porte ie alla casa

          pure cu na cariola

 

 BRUNO PASTORELLI

indietro